miércoles, 11 de junio de 2008

Programa pilot per a discapacitats

L’Ajuntament de Blanes ha establert un acord de col·laboració amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya per formar part d’un programa pilot per atendre persones amb discapacitats.
El programa consisteix a contractar un professional de referència especialitzat a atendre demandes de persones amb discapacitats i de les seves famílies, integrat dins les xarxes de serveis socials d’atenció primària de les administracions locals corresponents.
Les funcions d’aquest professional, entre d’altres, seran les d’informar, orientar i assessorar les persones amb discapacitat i les seves famílies, actuar com a professional de referència en
aquells casos que, per la seva complexitat, determini l’equip de Serveis Socials d’Atenció Primària, i també la de donar suport i assessorament tècnic a la resta de professionals d’atenció primària.

No hay comentarios: